kremnice@kremit.ba
Ponedjeljak - Subota : 07:00 - 16:00 h

Tehničke karakteristike

Kremit | Kremnice d.o.o. > Tehničke karakteristike

Ležište arhitektonsko-građevinskog kamena, krečnjaka KREMITA na našoj lokaciji predstavlja dio krečnjačkog masiva gornjokredne starosti. Slojevi su debelo bankoviti sa ujednačenim sastavom i kvalitetom. Naš kamen Kremit je izrazito dekorativan, polira se do visokog sjaja, kremaste je i jednolične boje, išaran kalcitnim žilicama te nije slučajno dobio komercijalni naziv KREMIT.

Osim izgleda krase ga dobra fizičko-mehanička svojstva. Kremit ima izrazito malo upijanje vode 0,2%, postojan je na mraz te posjeduje izrazito dobru otpornost na habanje (Bohme 15,63cm3/50 cm2.

stvarna gustoća 2710 kg/m3
čvrstoća na savijanje 13,3 MPa
upijanje vode 0,2 %
tlačna čvrstoća 209 MPa
tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 205 MPa
otpornost na habanje 15,63 cm3/50 cm
ukupna poroznost 0,3 %