kremnice@kremit.ba
Ponedjeljak - Subota : 07:00 - 16:00 h

Cijepani kamen

Cijepani kamen je rustična obrada kamena. Pretežno se koristi za oblaganje ogradnih zidova i podzida a u novije vrijeme svoju primjenu sve više nalazi kao fasadna obloga.

Standardne dimenzije su ≈ 3 x 10,15,20,25 x L cm.

  • 3 je debljina kamena na ivici, koja varira + – 5 mm
  •  10,15,20,25 cm su visine
  • L cm su slobodne dužine.

Dostupan i u dimenzijama po želji kupca.