kremnice@kremit.ba
Ponedjeljak - Subota : 07:00 - 16:00 h

O nama

Privredno društvo Kremnice doo osnovano je 2008. godine s ciljem eksploatacije arhitektonsko građevnog kamena. Nakon pomnog geološkog istraživanja određena je lokacija Rudina (Kremnice) u neposrednoj blizini sela Brštanik općine Berkovići. Za taj lokalitet ishođen je Ugovor o koncesiji potpisan sa Vladom Republike Srpske 2012. Eksplataciono polje se prostire na površini od 14,8 hektara, te nakon postizanja svih zakonskih preduvjeta, eksploatacija našeg kamena Kremita započela je 2012. godine.

Od početka eksploatacije pa do danas, privredno društvo Kremnice doo Berkovići se uspješno razvijalo. Godine 2014. u vlasničku strukturu poduzeća kao većinski vlasnik ulazi kineski partner što razvoju poduzeća daje još jači zamah tako da od tada, cjelokupnu proizvodnju kamenih blokova izvozimo na kinesko tržište (cca 5400 m3 blokova godišnje ili 600 kontenjera). Priveredno društvo Kremnice prati sve trendove u eksploataciji kamena tako da smo postali lider u eksploataciji arhitektonsko-građevnog kamena na prostorima BiH, pa i šire.

Budući da u sadašnjim tržišnim uvijetima arhitektonsko građevinski kamen predstavlja izrazito vrijednu i značajnu mineralnu sirovinu čijom se eksploatacijom stvaraju nove vrijednosti, poduzeće Kremnice doo je sa početcima 2019. godine završilo sa izgradnjom proizvodnog pogona te započelo sa obradom kamena KREMITA.