kremnice@kremit.ba
Ponedjeljak - Subota : 07:00 - 16:00 h

Kontakt

KONTAKT INFO:

BA-88363 BERKOVIĆI, Brštanik bb


Direktor

Marinko Puljić

+387 63 322 470

marinko@kremit.ba


Referent za administrativne poslove

Tanja Puljić

+387 63 518 921

tanja@kremit.ba


Tehnički rukovoditelj kamenoloma

Aleksandar Simić

+387 63 427 451

aleksandar@kremit.ba


Tehnički rukovoditelj odražavanja i obrade kamena

Tomislav Štironja

+387 63 850 771

tomislav@kremit.ba